องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง


องค์การลบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้รับเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนเมือง โดยนายทรัพย์ทวี  ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้เข้ารับป้ายศูนย์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู