องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันฯเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บนอาคาร ณ เทศบาลตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 7 , 9 มีนาคม 2559