องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพัรธ์  2559 โดยท่านนายกองค์การลบริหารส่วนตำบลโนนเมืองนำคณะทำงานเขข้าศึกษาดูงานที่ อบต.นาถ่อน , อบต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม