องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


รับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นระดับจังหวัด


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นำโโยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพมหานคร