องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มอบผ้าห่ม"ของขวัญปีใหม่จากใจศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง"


มอบผ้าห่ม"ของขวัญปีใหม่จากใจศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง" ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เป้าหมายเป็นผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่ขาดแคลนอุปกรณ์กันหนาวในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง