องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทางเลือกโโยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผันน้ำเข้าทำการเกษตรเรียกว่าชูเปอร์ชาวนาที่นาไม่รู้แล้ง ณ ที่นานายสุรินทร์  โกกอุ่น บ้านโนนไหม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู