องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558


โครงการสานฝันบัญฑิตน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง วันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับบัญฑิตน้อยที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองทั้ง 7 แห่งจำนวน  118 คน