องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านภูพระและบ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 7, 9 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนของเราต่อไป


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านภูพระและบ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 7, 9 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนของเราต่อไป

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-03
2023-07-25
2023-07-25
2023-07-19
2023-07-19