องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้ที่ กร


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ได้ที่ กระดานประชาสัมพันธ์ อบต.โนนเมือง
 

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09