องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้ออกส่งน้ำ ม. 14


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
ได้ออกส่งน้ำ ม. 14 งานขาวดำและประชาชน
2หลังคาเรือนที่เดือดร้อน

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09