องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน โนนเมืองเกมส์ ครั้งที่ 21


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่

จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน โนนเมืองเกมส์ ครั้งที่ 21

ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09