องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม งานป้องกัน ออกส่งน้ำ หมู่ 14


วันที่ 12 ตุลาคม

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ออกส่งน้ำอุปโภค ม.14

เนื่องจากน้ำประปาไหลไม่สะดวก

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09