องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +

นายถาวร วิชัยวงค์

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   0-4295-1001
  อีเมล์ +  admin@nmtb.go.th

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +   0-4295-1001
  อีเมล์ + admin@nmtb.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวพิกุล เนาว์แสง
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +   0-4295-1001
  อีเมล์ + admin@nmtb.go.th
 
  ชื่อ +
 นายอาคมสัน  กันสีชา
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ +  0-4295-1001
  อีเมล์ + admin@nmtb.go.th