องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาน 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]44
2 รายงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส [ 12 ม.ค. 2565 ]124
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.โนนเมือง [ 1 พ.ย. 2564 ]126
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 อบต.โนนเมือง [ 1 พ.ย. 2564 ]118
5 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]121
6 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]172
7 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 4 พ.ย. 2563 ]115
8 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]125
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ก.พ. 2563 ]129
10 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ก.พ. 2563 ]116
11 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]122
12 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2562 ]127
13 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2562 ]118
14 ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]116
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 30 ก.ย. 2561 ]113