องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคม [ 26 ม.ค. 2567 ]3
2 การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ [ 26 ก.ค. 2565 ]33
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.โนนเมือง [ 1 ต.ค. 2564 ]142
4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผู้ใช้บริการประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2564 ]128
5 รายงานสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
6 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 10 ก.ค. 2561 ]153
7 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 พ.ค. 2561 ]135
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560 [ 19 เม.ย. 2560 ]137