องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง