องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง