องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒]

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒]    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒]
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง