องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง


คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง



    เอกสารประกอบ

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง
คู่มือการปฏิติงานบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง