องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง