องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2567 ]0
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักฯ [ 2 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]67
4 เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]143
5 เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]144
6 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]140
7 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]134
8 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 25 มี.ค. 2562 ]139
9 จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 30 พ.ย. 542 ]195