องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 29 ม.ค. 2567 ]3
2 แผนปฏิบัติการ "รวมพลังประหยัดพลังงาน" องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 8 พ.ย. 2566 ]39
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]56
4 ข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 20 มิ.ย. 2566 ]28
5 ข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ) [ 25 พ.ค. 2566 ]38
6 คู่มือการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]43
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]39
8 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]42
9 คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]48
10 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]50
11 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบยริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 11 เม.ย. 2566 ]35
12 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 5 ส.ค. 2565 ]88