องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567-2571 [ 3 ต.ค. 2566 ]12
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566-2570 [ 30 ม.ค. 2566 ]46
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กร พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]138
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กร พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]149
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]134
6 รายงานการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]130
7 แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]132
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]142
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]115
10 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 30 มี.ค. 2564 ]172
11 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]129
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 28 พ.ค. 2563 ]131
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]129
14 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปราบปรามการทุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]134
15 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 - 2564 [ 20 มิ.ย. 2562 ]149
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 [ 30 ต.ค. 2561 ]128