องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
2 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]37
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]60
4 รายงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส ปี 65 [ 12 ม.ค. 2565 ]134
5 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 1 ม.ค. 2565 ]120
6 รายงานติดตามแผน ปี 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]127
7 ติดตามแผน 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]161
8 ติดตามแผน 2561 รอบ 1 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]125
9 ติดตามแผน 2561 รอบ6เดือน [ 20 มิ.ย. 2562 ]123