องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลโนนเมือง อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 53 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยออกจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูโดยใช้เส้นทางถนนอุดรธานี – เลย มุ่งหน้าไปอำเภอนากลาง แยกเลี้ยวซ้ายเข้าได้ 2 เส้นทาง คือเลี้ยวซ้ายเข้าตำบลฝั่งแดง ผ่านตำบลฝั่งแดง เข้าสู่ตำบลโนนเมืองและอีกเส้นทางหนึ่งเลี้ยวซ้ายแยกหนองบัวคำแสนผ่านบ้านหนองด่าน ผ่านตำบลอุทัยสวรรค์ เข้าสู่ตำบลโนนเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 30.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,077 ไร่ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จรด ตำบลอุทัยสวรรค์ และตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง

ทิศใต้ จรด ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศตะวันออก จรด ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันตก จรด ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง และตำบลผาสามยอด

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยตำบลโนนเมือง มีหมู่บ้านในเขตการจำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโนนเมือง

หมู่ที่ 2 บ้านโนนม่วง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนไหม

หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า

หมู่ที่ 6 บ้านต้างคำ

หมู่ที่ 7 บ้านภูพระ

หมู่ที่ 8 บ้านโนนผักหวาน

หมู่ที่ 9 บ้านมอเลี้ยว

หมู่ที่ 10 บ้านโนนเปรมชัย

หมู่ที่ 11 บ้านโนนม่วงใต้

หมู่ที่ 12 บ้านโนนชัยศรี

หมู่ที่ 13 บ้านนาอ่างทอง

หมู่ที่ 14 บ้านโนนศิลาเหนือ

หมู่ที่ 15 บ้านโนนผักหวานใต้2. ประชากร

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชากรทั้งสิ้น 10,993 คน แยกเป็น

ชาย 5,521 คน

หญิง 5,472 คน

จำนวนครัวเรือน 2,892 ครัวเรือน