องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
สภา อบต.


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง


นายวุฒิชัย  มารมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.098-0463220


นายประทาย  ชุมแวงวาปี
นายคำอ๋า  แก้วพิลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
โทร.082-8374392
โทร.092-7957252นายสมหวัง  อ้วนทา นายทองอ้น  โคตรชุม
นายทรงยศ  มุกอาสา
สมาชิกสภา ม.1
สมาชิกสภา ม.2
สมาชิกสภา ม.3
โทร.090-3560265
โทร.084-7603164
โทร.061-0803679นายทองดา  ศรีกุลวงค์
นางราตรี  สามารถ
นายลบ คำเกษร
สมาชิกสภา ม.4
สมาชิกสภา ม.6
สมาชิกสภา ม.8
โทร.093-4903197
โทร.085-7488395
โทร.092-4215949นางหนูเล็ก  ชัยสงค์
นายศฤงคาร  ทัพเจริญ นางวีระ  ทุมรักษ์
สมาชิกสภา ม.10
สมาชิกสภา ม.11
สมาชิกสภา ม.12
โทร.087-9449075
โทร.087-9515501
โทร.097-9698480


นายเกียง  ช่างชัย นายหนูแดง  ลุนพุฒ
นายเสถียร  ชมศรีแก้ว
สมาชิกสภา ม.13
สมาชิกสภา ม.14
สมาชิกสภา ม.15
โทร.093-3912486
โทร.061-0546713
โทร.063-0452054