องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  โทรศัพท์ 042-951001  โทรสาร  042-951000
E- mail: nonmueng.2559@gmail.com
Web Site : WWW.NMTB.GO.TH