องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
 


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านภูพระและบ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 7, 9 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนของเราต่อไป


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านภูพระและบ้านมอเลี้ยว หมู่ที่ 7, 9 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนของเราต่อไป

2024-06-03
2024-06-01
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28