ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง - บ้านโนนศิลา กว้าง 8 เมตร ยาว 2,๐๐๐ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐0 ตารางเมตร อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกว [ 27 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]
....................................................................................