วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
20  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวทีการแสดงโครงการหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้านน้อมใจนำภาทอดเทียนพรรษาฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้านน้อมใจนำพาทอดเทียนพรรษาฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่งหมู่บ้านน้อมใจนำพาทอดเทียนพรรษาฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001/51/002 ทะเบียน บจ 1759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง